Ekumenický1. Korintským1,31

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Korintským 1:31

aby — ako je na­písané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.


Verš v kontexte

29 aby sa nik pred Bohom ne­vys­tatoval. 30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kris­tovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha, spravod­livosťou a po­svätením i vy­kúpením, 31 aby — ako je na­písané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 aby bolo, jako je na­písané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.

Evanjelický

31 aby (platilo), čo je na­písané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

Ekumenický

31 aby — ako je na­písané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

Bible21

31 A pro­to, jak je psáno: „Kdo se chlu­bí, ať se chlu­bí v Hospodinu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček