Ekumenický1. Korintským1,30

1. Korintským 1:30

Vy ste však z neho v Ježišovi Kris­tovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha, spravod­livosťou a po­svätením i vy­kúpením,


Verš v kontexte

29 aby sa nik pred Bohom ne­vys­tatoval. 30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kris­tovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha, spravod­livosťou a po­svätením i vy­kúpením, 31 aby — ako je na­písané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 A vy ste z neho v Kris­tu Ježišovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha i spraved­livosťou i po­svätením i vy­kúpením,

Evanjelický

30 Z Neho aj vy ste v Kris­tovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múd­rosťou a spravod­livosťou a po­svätením a vy­kúpením,

Ekumenický

30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kris­tovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha, spravod­livosťou a po­svätením i vy­kúpením,

Bible21

30 Jen díky ně­mu jste v Kri­stu Ježíši, který se stal naší moud­rostí od Bo­ha, naší sprave­dlností, po­svěcením a vy­kou­pením.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček