Ekumenický1. Korintským1,28

1. Korintským 1:28

Boh si vy­volil, čo je v očiach sveta ne­urodzené a opo­vr­hované; áno, vy­volil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je,


Verš v kontexte

27 Čo je pre svet bláz­nivé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil múd­rych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil moc­ných; 28 Boh si vy­volil, čo je v očiach sveta ne­urodzené a opo­vr­hované; áno, vy­volil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa nik pred Bohom ne­vys­tatoval.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 a ne­urodzené u sveta a opo­vr­hnuté si vy­volil Bôh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečim,

Evanjelický

28 čo je svetu ne­urodzené a opo­vr­hnuté, vy­volil si Boh, a čoho niet, (vy­volil si), aby zničil to, čo je,

Ekumenický

28 Boh si vy­volil, čo je v očiach sveta ne­urodzené a opo­vr­hované; áno, vy­volil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je,

Bible21

28 Bůh vy­vo­lil neu­ro­zené a opo­vržené to­ho­to svě­ta, ba dokon­ce to, co nic není, aby ob­rá­til vniveč to, co je,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček