Ekumenický1. Korintským1,27

1. Korintským 1:27

Čo je pre svet bláz­nivé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil múd­rych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil moc­ných;


Verš v kontexte

26 Veď sa po­zrite, bratia, akých si vás po­volal! Niet medzi vami mnoho múd­rych podľa tela ani mnoho moc­ných, ani mnoho urodzených. 27 Čo je pre svet bláz­nivé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil múd­rych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil moc­ných; 28 Boh si vy­volil, čo je v očiach sveta ne­urodzené a opo­vr­hované; áno, vy­volil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je,

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale bláz­nivé u sveta si vy­volil Bôh, aby za­han­bil múd­rych, a slabé u sveta si vy­volil Bôh, aby za­han­bil to, čo je silné,

Evanjelický

27 ale čo je svetu bláz­nivé, vy­volil si Boh, aby múd­rych za­han­bil; čo je svetu slabé, vy­volil si Boh, aby moc­ných za­han­bil;

Ekumenický

27 Čo je pre svet bláz­nivé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil múd­rych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil moc­ných;

Bible21

27 Bůh ale vy­vo­lil bláznivé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil moud­ré. Bůh vy­vo­lil slabé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil silné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček