Ekumenický1. Korintským1,26

1. Korintským 1:26

Veď sa po­zrite, bratia, akých si vás po­volal! Niet medzi vami mnoho múd­rych podľa tela ani mnoho moc­ných, ani mnoho urodzených.


Verš v kontexte

25 Božie bláz­nov­stvo je totiž múd­rejšie ako ľudia a Božia slabosť sil­nejšia ako ľudia. 26 Veď sa po­zrite, bratia, akých si vás po­volal! Niet medzi vami mnoho múd­rych podľa tela ani mnoho moc­ných, ani mnoho urodzených. 27 Čo je pre svet bláz­nivé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil múd­rych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil moc­ných;

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Lebo veď vidíte svoje po­volanie, bratia, že nie mnoho múd­rych podľa tela, nie mnoho moc­ných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených.

Evanjelický

26 Po­zrite len svoje po­volanie, bratia! Nie mnohí ste múd­ri podľa tela, nie mnohí moc­ní, nie mnohí urodzení,

Ekumenický

26 Veď sa po­zrite, bratia, akých si vás po­volal! Niet medzi vami mnoho múd­rych podľa tela ani mnoho moc­ných, ani mnoho urodzených.

Bible21

26 Podívej­te se, bratři, jak vás Bůh po­vo­lal: pod­le lid­ských měří­tek mezi vá­mi není mno­ho moud­rých, mo­cných nebo uro­zených.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček