Ekumenický1. Korintským1,15

1. Korintským 1:15

aby nik ne­povedal, že ste boli po­krs­tení v mojom mene.


Verš v kontexte

14 Ďakujem Bohu, že som ni­koho z vás ne­po­krs­til, iba Kris­pa a Gája, 15 aby nik ne­povedal, že ste boli po­krs­tení v mojom mene. 16 Ba po­krs­til som aj Štefanasovu domác­nosť, inak ne­viem, či som po­krs­til aj nie­koho iného.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 aby nie­kto ne­povedal, že som krs­til vo svoje meno.

Evanjelický

15 aby ni­kto ne­povedal, že ste v moje meno boli po­krs­tení.

Ekumenický

15 aby nik ne­povedal, že ste boli po­krs­tení v mojom mene.

Bible21

15 aby ještě někdo neře­kl, že jste byli pokřtěni v mém jménu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček