Ekumenický1. Korintským1,13

1. Korintským 1:13

Veď či je Kris­tus roz­delený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli po­krs­tení v Pavlovom mene?


Verš v kontexte

12 Mám na mys­li to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov! Ja som Apol­lov! Ja zas Kéfasov! Ja Kris­tov! 13 Veď či je Kris­tus roz­delený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli po­krs­tení v Pavlovom mene? 14 Ďakujem Bohu, že som ni­koho z vás ne­po­krs­til, iba Kris­pa a Gája,

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Či je Kris­tus roz­delený? Či azda bol Pavel ukrižovaný za vás? Alebo či ste po­krs­tení v meno Pav­lovo?

Evanjelický

13 Či je Kris­tus roz­delený? Či Pavel bol ukrižovaný za vás? Alebo či ste v meno Pav­lovo boli po­krs­tení?

Ekumenický

13 Veď či je Kris­tus roz­delený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli po­krs­tení v Pavlovom mene?

Bible21

13 Copak je Kri­stus roz­dělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pav­lově jménu?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček