Ekumenický1. Jánov4,21

1. Jánov 4:21

A toto pri­kázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svoj­ho brata.


Verš v kontexte

19 My milujeme, lebo on nás miloval pr­vý. 20 Ak nie­kto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svoj­ho brata, je klamár. Veď kto ne­miluje svoj­ho brata, ktorého vidí, nie je schop­ný milovať Boha, ktorého ne­vidí. 21 A toto pri­kázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svoj­ho brata.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

21 A toto pri­kázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svoj­ho brata.

Evanjelický

21 A toto pri­kázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.

Ekumenický

21 A toto pri­kázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svoj­ho brata.

Bible21

21 Má­me tedy od něj toto přikázání: Kdo mi­lu­je Bo­ha, ať mi­lu­je i bra­t­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček