Ekumenický1. Jánov4,17

1. Jánov 4:17

Lás­ka medzi nami do­siah­la do­konalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tom­to svete.


Verš v kontexte

16 A my sme po­znali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. 17 Lás­ka medzi nami do­siah­la do­konalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tom­to svete. 18 V láske niet strachu, ale do­konalá lás­ka vy­háňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa tres­tu, a kto sa bojí, nie je do­konalý v láske.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 V tom je do­konaná lás­ka s na­mi, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo jako je on, tak sme aj my na tom­to svete.

Evanjelický

17 V tom sa stala do­konalou lás­ka pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pre­tože aký je On, takí sme aj my v tom­to svete.

Ekumenický

17 Lás­ka medzi nami do­siah­la do­konalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tom­to svete.

Bible21

17 Tak­to lás­ka mezi ná­mi doš­la na­plnění, takže smí­me mít smělou důvě­ru v soudný den – vž­dyť jsme na tom­to světě ta­koví, jako je on.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček