Ekumenický1. Jánov4,16

1. Jánov 4:16

A my sme po­znali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám.


Verš v kontexte

15 Kto vy­znáva, že Ježiš je Boží Syn, v tom os­táva Boh a on os­táva v Bohu. 16 A my sme po­znali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. 17 Lás­ka medzi nami do­siah­la do­konalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tom­to svete.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 A my sme po­znali a uverili lás­ku, ktorú má Bôh v nás. Bôh je lás­ka, a ten, kto zo­stáva v lás­ke, zo­stáva v Bohu, a Bôh v ňom.

Evanjelický

16 A my sme po­znali a uverili v lás­ku, ktorú má Boh k nám. Boh je lás­ka, a kto zo­stáva v lás­ke, zo­stáva v Bohu a Boh zo­stáva v ňom.

Ekumenický

16 A my sme po­znali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám.

Bible21

16 A my jsme po­zna­li lás­ku, kte­rou k nám Bůh má, a uvěři­li jsme jí. Bůh je lás­ka. Kdo pře­bývá v lás­ce, pře­bývá v Bohu a Bůh v něm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček