Ekumenický1. Jánov4,12

1. Jánov 4:12

Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; ak sa na­vzájom milujeme, Boh os­táva v nás a jeho lás­ka v nás do­siah­la do­konalosť.


Verš v kontexte

11 Milovaní, keď si nás Boh tak za­miloval, aj my sa máme na­vzájom milovať. 12 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; ak sa na­vzájom milujeme, Boh os­táva v nás a jeho lás­ka v nás do­siah­la do­konalosť. 13 Podľa toho po­znávame, že os­távame v ňom a on v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha.

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; keď milujeme jeden druhého, Bôh zo­stáva v nás, a jeho lás­ka je v nás do­konaná.

Evanjelický

12 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; ak sa milujeme, Boh zo­stáva v nás a Jeho lás­ka je v nás do­konalá.

Ekumenický

12 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; ak sa na­vzájom milujeme, Boh os­táva v nás a jeho lás­ka v nás do­siah­la do­konalosť.

Bible21

12 Boha nikdy nikdo ne­vi­děl. Když ale mi­lu­je­me jedni druhé, Bůh v nás pře­bývá a jeho lás­ka v nás doš­la na­plnění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček