Ekumenický1. Jánov2,3

1. Jánov 2:3

Podľa toho vieme, že sme ho po­znali, keď za­chovávame jeho pri­kázania.


Verš v kontexte

2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 3 Podľa toho vieme, že sme ho po­znali, keď za­chovávame jeho pri­kázania. 4 Kto hovorí: Po­znám ho, ale nezachováva jeho pri­kázania, je klamár a niet v ňom prav­dy.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A po­tom známe, že sme ho po­znali, keď za­chovávame jeho pri­kázania.

Evanjelický

3 Podľa toho vieme, že sme Ho po­znali, keď za­chovávame Jeho pri­kázania.

Ekumenický

3 Podľa toho vieme, že sme ho po­znali, keď za­chovávame jeho pri­kázania.

Bible21

3 Jak může­me vědět, že ho zná­me? Pod­le to­ho, zda do­držuje­me jeho přikázání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček