Ekumenický1. Jánov2,29

1. Jánov 2:29

Ak viete, že je spravod­livý, vedz­te, že aj každý, kto koná spravod­livosť, narodil sa z neho.


Verš v kontexte

27 No vo vás os­táva po­mazanie, ktoré ste od neho prijali, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto poúčal. Ale pre­tože vás jeho po­mazanie o všetkom poúča a je prav­divé, nie lživé — zo­stávaj­te v ňom, ako vás po­učilo. 28 Tak teda, deti moje, zo­stávaj­te v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli za­han­bení. 29 Ak viete, že je spravod­livý, vedz­te, že aj každý, kto koná spravod­livosť, narodil sa z neho.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

29 Keď viete, že je spraved­livý, že každý, kto činí spraved­livosť, narodil sa z neho.

Evanjelický

29 Ak viete, že je spravod­livý, vedz­te, že aj každý, kto činí spravod­livosť, narodil sa z Neho.

Ekumenický

29 Ak viete, že je spravod­livý, vedz­te, že aj každý, kto koná spravod­livosť, narodil sa z neho.

Bible21

29 Ví­te pře­ce, že on je sprave­dlivý. Věz­te také, že každý, kdo ži­je sprave­dlivě, se na­ro­dil z něj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček