Ekumenický1. Jánov2,28

1. Jánov 2:28

Tak teda, deti moje, zo­stávaj­te v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli za­han­bení.


Verš v kontexte

27 No vo vás os­táva po­mazanie, ktoré ste od neho prijali, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto poúčal. Ale pre­tože vás jeho po­mazanie o všetkom poúča a je prav­divé, nie lživé — zo­stávaj­te v ňom, ako vás po­učilo. 28 Tak teda, deti moje, zo­stávaj­te v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli za­han­bení. 29 Ak viete, že je spravod­livý, vedz­te, že aj každý, kto koná spravod­livosť, narodil sa z neho.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

28 A teraz, dieťat­ká, zo­stávaj­me v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli za­han­bení pred ním, keď prij­de.

Evanjelický

28 Teraz, deti, zo­stávaj­te v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním za­han­bení pri Jeho príchode.

Ekumenický

28 Tak teda, deti moje, zo­stávaj­te v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli za­han­bení.

Bible21

28 Ano drazí, zůstávej­te v něm, abychom očekáva­li jeho zje­vení se smělou důvěrou a ne­mu­se­li se stydět, až při­jde.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček