Ekumenický1. Jánov2,2

1. Jánov 2:2

On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.


Verš v kontexte

1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste neh­rešili. Ale ak nie­kto zhreší, máme u Otca ob­haj­cu — Ježiša Kris­ta, spravod­livého. 2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 3 Podľa toho vieme, že sme ho po­znali, keď za­chovávame jeho pri­kázania.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za h­riechy celého sveta.

Evanjelický

2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Ekumenický

2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Bible21

2 On je smírnou obětí za naše hří­chy, a nejen za naše, ale i za ce­lý svět.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček