Ekumenický1. Jánov2,10

1. Jánov 2:10

Kto miluje svoj­ho brata, zo­stáva vo svet­le a nie je ni­komu na po­horšenie.


Verš v kontexte

9 Kto hovorí, že je vo svet­le, a nenávidí svoj­ho brata, je ešte stále v tme. 10 Kto miluje svoj­ho brata, zo­stáva vo svet­le a nie je ni­komu na po­horšenie. 11 Ale kto nenávidí svoj­ho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani ne­vie, kam ide, lebo tma mu za­slepila oči.

späť na 1. Jánov, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Kto miluje svoj­ho brata, zo­stáva vo svet­le, a niet v ňom po­horšenia.

Evanjelický

10 Kto miluje brata, zo­stáva vo svet­le a nieto v ňom nič po­horšujúceho.

Ekumenický

10 Kto miluje svoj­ho brata, zo­stáva vo svet­le a nie je ni­komu na po­horšenie.

Bible21

10 Kdo mi­lu­je bra­t­ra, zůstává ve svět­le a niko­mu není ka­menem úra­zu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček