Bible21Zjevení19,2

Zjevení 19:2

Prav­divé a sprave­dlivé jsou jeho soudy, neboť od­sou­dil tu ve­likou nevěstku, která svým smil­stvem zkazi­la zemi, a po­mstil krev svých služebníků, kterou mě­la na rukou!“


Verš v kontexte

1 Po­tom jsem us­lyšel mo­cný hlas ve­likého zástu­pu v nebi: „Haleluja! Vítězství, sláva i moc naše­mu Bo­hu! 2 Prav­divé a sprave­dlivé jsou jeho soudy, neboť od­sou­dil tu ve­likou nevěstku, která svým smil­stvem zkazi­la zemi, a po­mstil krev svých služebníků, kterou mě­la na rukou!“ 3 A znovu opakovali: „Haleluja! Její dým stoupá na věky věků.“

späť na Zjevení, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 pre­tože prav­divé a spraved­livé jeho súdy, lebo od­súdil veľkú smil­nicu, ktorá porušovala zem svojím smils­tvom, a po­mstil krv svojich sluhov na jej ruke.

Evanjelický

2 lebo pravé a spravod­livé sú Jeho súdy, keď od­súdil veľkú ne­vies­t­ku, ktorá kazila zem svojím smils­tvom, a z jej rúk požiadal krv svojich služob­níkov!

Ekumenický

2 lebo jeho súdy sú prav­divé a spravod­livé; veď od­súdil veľkú ne­vies­t­ku, ktorá svojím smils­tvom pri­vied­la zem do záhuby a po­mstil sa za krv svojich služob­níkov preliatu jej rukami.

Bible21

2 Prav­divé a sprave­dlivé jsou jeho soudy, neboť od­sou­dil tu ve­likou nevěstku, která svým smil­stvem zkazi­la zemi, a po­mstil krev svých služebníků, kterou mě­la na rukou!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček