Bible21Zjevení19,18

Zjevení 19:18

abys­te jedli tě­la králů, tě­la vo­jevůd­ců, tě­la silných, tě­la koní i těch, kdo na nich sedí, a tě­la všech li­dí, svo­bodných i ot­roků, malých i velkých!“


Verš v kontexte

17 Po­tom jsem uvi­děl jedno­ho an­dě­la, jak sto­jí ve slun­ci; a vy­kři­kl mo­cným hla­sem na všech­ny ptáky lé­tající stře­dem ne­be: „Po­jď­te, shro­máždě­te se k hostině ve­likého Bo­ha, 18 abys­te jedli tě­la králů, tě­la vo­jevůd­ců, tě­la silných, tě­la koní i těch, kdo na nich sedí, a tě­la všech li­dí, svo­bodných i ot­roků, malých i velkých!“ 19 A uvi­děl jsem šel­mu a krále země i je­jich voj­s­ka, jak se sje­li, aby sve­dli boj s Tím, který seděl na tom ko­ni, a s jeho voj­s­kem.

späť na Zjevení, 19

Príbuzné preklady Roháček

18 aby ste jed­ly telá kráľov, telá tisíc­nikov, telá sil­ných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všet­kých, slobod­ných i sluhov i malých i veľkých.

Evanjelický

18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, telá všet­kých slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých!

Ekumenický

18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, i telá všet­kých, slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých.

Bible21

18 abys­te jedli tě­la králů, tě­la vo­jevůd­ců, tě­la silných, tě­la koní i těch, kdo na nich sedí, a tě­la všech li­dí, svo­bodných i ot­roků, malých i velkých!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček