Bible21Zjevení13,18

Zjevení 13:18

Zde je za­po­tře­bí moud­rosti. Kdo tomu ro­zumí, ať spoč­te čís­lo té šel­my, ne­boť je to čís­lo člověka. To čís­lo je 666.


Verš v kontexte

16 Všem malým i velkým, bo­hatým i chudým, svo­bodným i ot­rokům ne­chá dát zna­mení na pravou ruku nebo na če­lo, 17 takže nikdo ne­bu­de moci ku­po­vat ani pro­dávat, ne­bu­de-li mít to zna­mení – jméno šel­my nebo čís­lo jejího jmé­na. 18 Zde je za­po­tře­bí moud­rosti. Kdo tomu ro­zumí, ať spoč­te čís­lo té šel­my, ne­boť je to čís­lo člověka. To čís­lo je 666.

späť na Zjevení, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 Tu je múd­rosť. Kto má um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. A jej čís­lo je šesťsto šesťdesiatšesť.

Evanjelický

18 V tom­to je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­to šesťdesiatšesť.

Ekumenický

18 V tomto je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­tošesťdesiatšesť.

Bible21

18 Zde je za­po­tře­bí moud­rosti. Kdo tomu ro­zumí, ať spoč­te čís­lo té šel­my, ne­boť je to čís­lo člověka. To čís­lo je 666.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček