Bible21Zjevení1,6

Zjevení 1:6

a který nás uči­nil krá­li a kněží­mi své­mu Bohu a Otci – jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.


Verš v kontexte

5 a od Ježíše Krista, jenž je věrný svě­dek, ten Prvo­ro­zený z mrt­vých a vlád­ce králů země. Tomu, který si nás za­mi­loval, který nás osvo­bo­dil od našich hříchů svou vlastní krví 6 a který nás uči­nil krá­li a kněží­mi své­mu Bohu a Otci – jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. 7 Hle, při­chází s ob­la­kya spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna poko­lení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

späť na Zjevení, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a učinil nás kráľmi a kňaz­mi Bohu a svoj­mu Ot­covi - jemu sláva a sila na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

6 a urobil kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen.

Ekumenický

6 a urobil nás kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi: Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Bible21

6 a který nás uči­nil krá­li a kněží­mi své­mu Bohu a Otci – jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.

Bible21Zjevení1,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček