Bible21Zjevení1,3

Zjevení 1:3

Blaze to­mu, kdo č­te, i těm, kteří slyší slova to­ho­to pro­ro­ctví a drží se to­ho, co je v něm na­psáno. Ten čas je blízko.


Verš v kontexte

2 a ten vy­dává svě­de­ctví o všem, co vi­děl – je to Boží slovo a svě­de­ctví Ježíše Krista. 3 Blaze to­mu, kdo č­te, i těm, kteří slyší slova to­ho­to pro­ro­ctví a drží se to­ho, co je v něm na­psáno. Ten čas je blízko. 4 Jan sed­mi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od To­ho, který je, který byl a který při­chází, a od sed­mi du­chů před jeho trůnem,

späť na Zjevení, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Blaho­slavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a os­tríhajú to, čo je na­písané v ňom, lebo čas je blíz­ko.

Evanjelický

3 Blaho­slavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová toh­to proroc­tva a za­chovávajú, čo je na­písané v ňom, lebo (určený) čas je blíz­ko.

Ekumenický

3 Blaho­slavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroc­tva a za­chovávajú, čo je v ňom na­písané. Lebo určený čas je blíz­ko!

Bible21

3 Blaze to­mu, kdo č­te, i těm, kteří slyší slova to­ho­to pro­ro­ctví a drží se to­ho, co je v něm na­psáno. Ten čas je blízko.

Bible21Zjevení1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček