Bible21Židům5,13

Židům 5:13

Kdoko­li se živí mlékem, pro­tože ne­přivy­kl slovu sprave­dlnosti, je ještě ne­mluvně.


Verš v kontexte

12 Po ta­kové době už bys­te sami mě­li být uči­te­li, ale po­tře­bujete, aby vám někdo znovu vy­světloval základní prav­dy Božího slova. Jsou z vás ko­jen­ci – po­tře­bujete mléko, a ne hutný pokrm. 13 Kdoko­li se živí mlékem, pro­tože ne­přivy­kl slovu sprave­dlnosti, je ještě ne­mluvně. 14 Hutný pokrm je ale pro do­spělé, to jest pro ty, kdo mají smys­ly zkušeností vy­cvičené k ro­ze­z­nání dob­rého a zlého.

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nez­kúsený v slove spraved­livos­ti, lebo je nedos­pelý.

Evanjelický

13 Veď ni­kto, kto do­stáva mlieko, nechápe slovo o spravod­livos­ti, lebo je ešte nedos­pelé dieťa.

Ekumenický

13 Lebo ten, kto ešte po­trebuje mlieko, nechápe slová spravod­livos­ti, keďže je ešte dieťa.

Bible21

13 Kdoko­li se živí mlékem, pro­tože ne­přivy­kl slovu sprave­dlnosti, je ještě ne­mluvně.

Bible21Židům5,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček