Bible21Židům12,4

Židům 12:4

Ještě jste se v sou­bo­ji s hří­chem ne­vze­pře­li až do krve.


Verš v kontexte

3 Uvědom­te si, jaké ne­přá­tel­ství hříšníků vůči sobě vy­držel, abys­te ne­o­chab­li a ne­klesa­li na du­chu. 4 Ještě jste se v sou­bo­ji s hří­chem ne­vze­pře­li až do krve. 5 Copak jste za­po­mně­li na po­vzbu­zení, kterým vás os­lovuje jako své syny? „Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě na­pravuje, ne­zoufej.

späť na Židům, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do krvi v bor­be proti hriechu

Evanjelický

4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do kr­vi, bojujúc proti hriechu.

Ekumenický

4 V boji proti hriechu ste ne­od­porovali až do kr­vi.

Bible21

4 Ještě jste se v sou­bo­ji s hří­chem ne­vze­pře­li až do krve.

Bible21Židům12,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček