Bible21Žalmy99,8

Žalmy 99:8

Hos­po­di­ne, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bo­hem, který odpouští, i když jsi tre­stal je­jich zloči­ny.


Verš v kontexte

7 Z ob­la­kového slou­pu mlu­vil k nim; dbali na svě­de­ctví a záko­ny, které jim uložil.
8 Hos­po­di­ne, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bo­hem, který odpouští, i když jsi tre­stal je­jich zloči­ny.
9 Vy­vyšuj­te Hos­po­di­na, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: „Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!“

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

8 Hos­podine, náš Bože, ty si ich vy­slýchal; bol si im od­púšťajúcim Bohom sil­ným, keď si aj po­mstil ich činy.

Evanjelický

8 Ó Hos­podine, Bože náš, Ty si ich vy­počul; Ty si im býval od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich výčinov.

Ekumenický

8 Hos­podin, Boh náš, ty si im od­povedal, býval si pre nich od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich ne­právos­tí.

Bible21

8 Hos­po­di­ne, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bo­hem, který odpouští, i když jsi tre­stal je­jich zloči­ny.

Bible21Žalmy99,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček