Bible21Žalmy31,3

Žalmy 31:3

Na­kloň mi pro­sím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mo­jí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou!


Verš v kontexte

2 Spo­léhám na te­be, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svo­ji sprave­dlnost za­chraň mě!
3 Na­kloň mi pro­sím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mo­jí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou!
4 Jsi pře­ce má ská­la a má tvrz, pro své jméno mě veď a pro­vázej.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Rých­le ma vy­trh­ni a buď mi pev­nou skalou a ohradeným domom, aby si ma za­chránil.

Evanjelický

3 Na­kloň ku mne svoje ucho, rých­lo ma vy­trh­ni! Buď mi ochran­ným bralom a ohradeným domom, aby si ma za­chránil!

Ekumenický

3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma za­chráň! Buď mi opev­nenou skalou, pev­nosťou mojej spásy.

Bible21

3 Na­kloň mi pro­sím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mo­jí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou!

Bible21Žalmy31,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček