Bible21Žalmy31,24

Žalmy 31:24

Mi­lu­j­te Hos­po­di­na všich­ni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatítěm, kdo se pyšně chovají.


Verš v kontexte

23 Teh­dy jsem ře­kl ve svém rozrušení: „Od očí tvých jsem zavržen!“ Ty jsi však vy­s­lyšel moje prosby, když k to­bě vo­lal jsem.
24 Mi­lu­j­te Hos­po­di­na všich­ni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatítěm, kdo se pyšně chovají.
25 Buď­te silní a v srd­ci stateční, všichni, jichž na­dějí je Hos­po­din!

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci jeho svätí, lebo Hospodin os­tríha ver­ných a hoj­ne od­pláca tomu, ktorý robí pýchu.

Evanjelický

24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci Jeho zbožní! Hos­podin za­chováva ver­ných, ale nad­mieru od­pláca tomu, kto si počína pyšne.

Ekumenický

24 Miluj­te Hos­podina všet­ci jeho zbožní. Hos­podin chráni ver­ných, no vr­chovato od­pláca po­výšen­com.

Bible21

24 Mi­lu­j­te Hos­po­di­na všich­ni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatítěm, kdo se pyšně chovají.

Bible21Žalmy31,24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček