Bible21Žalmy106,14

Žalmy 106:14

Pro­pad­li lačnosti v oné poušti, Boha pokouše­li v pustině.


Verš v kontexte

13 Rych­le však za­po­mně­li na jeho činy, nechtěli če­kat, jak se roz­hodne.
14 Pro­pad­li lačnosti v oné poušti, Boha pokouše­li v pustině.
15 Po­s­ky­tl jim te­dy, oč to­lik stáli, dopustil však na ně úbytě.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

14 Po­tom sa ich zmoc­nila náram­ná žiadosť na púšti, a po­kúšali sil­ného Boha na pus­tine.

Evanjelický

14 Zmoc­nila sa ich vášeň v púšti, ba po­kúšali Boha v pu­statine.

Ekumenický

14 Podľah­li žiados­tivos­ti na púšti, v pustom kraji po­kúšali Boha.

Bible21

14 Pro­pad­li lačnosti v oné poušti, Boha pokouše­li v pustině.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček