Bible21Zachariáš14,11

Zachariáš 14:11

Je­ruzalém bude obyd­len a už nikdy ne­pro­padne klat­bě; bude se v něm byd­let bez­pečně.


Verš v kontexte

10 Ce­lý kraj od Geby na se­ve­ru až po Ri­mon jižně od Je­ruzalé­ma se změní v pustou pláň. Je­ruzalém však zůstane ne­po­hnu­telně stát a bude se tyčit od Ben­jamín­ské brá­ny až tam, kde stáva­la stará brá­na, k bráně Nárožní a od věže Chananel až po Králov­ské li­sy. 11 Je­ruzalém bude obyd­len a už nikdy ne­pro­padne klat­bě; bude se v něm byd­let bez­pečně. 12 A toto je rá­na, kte­rou Hos­po­din raní všech­ny náro­dy, které bo­jovaly pro­ti Je­ruzalé­mu: Maso jim shni­je vesto­je, oči jim shni­jí v leb­ce a jazyk jim shni­je v ús­tech!

späť na Zachariáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

11 A budú bývať v ňom, a nebude už viacej kliat­by, a Jeruzalem bude bývať bez­pečne.

Evanjelický

11 Budú v ňom bývať; voj­novej kliat­by viac už nebude, takže Jeruzalem bude bývať v bez­pečí.

Ekumenický

11 Budú v ňom bývať a nezasiah­ne ho voj­nová kliat­ba. Jeruzalem bude bývať v bezpečí.

Bible21

11 Je­ruzalém bude obyd­len a už nikdy ne­pro­padne klat­bě; bude se v něm byd­let bez­pečně.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček