Bible21Titovi3,2

Titovi 3:2

ať o nikom ne­mluví zle, ať jsou snášen­liví, las­kaví a vůči všem li­dem ať vž­dy pro­kazují vlídnost.


Verš v kontexte

1 Připo­mínej jim, ať se po­s­lušně podřizují vlád­cům a vrch­nos­tem, ať jsou vž­dy připra­veni ko­nat dob­ro, 2 ať o nikom ne­mluví zle, ať jsou snášen­liví, las­kaví a vůči všem li­dem ať vž­dy pro­kazují vlídnost. 3 I my jsme pře­ce býva­li ne­ro­zumní, ne­po­volní a okla­maní. Ot­roči­li jsme vášním a rozkoším, ži­li jsme v záš­ti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti.

späť na Titovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 aby sa ni­komu nerúhali, aby neboli svár­liví, ale prívetiví, do­kazujúci celú krot­kú tichosť voči všet­kým ľuďom.

Evanjelický

2 ni­komu ne­zlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, do­kazujúc všemožnú mier­nosť všet­kým ľuďom.

Ekumenický

2 aby ni­koho ne­ohovárali, aby neboli svár­liví, ale priateľs­kí, a aby boli mier­ni k všetkým ľuďom.

Bible21

2 ať o nikom ne­mluví zle, ať jsou snášen­liví, las­kaví a vůči všem li­dem ať vž­dy pro­kazují vlídnost.

Bible21Titovi3,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček