Bible21Soudců7,7

Soudců 7:7

Hos­po­din ře­kl Ge­de­o­novi: „S tě­mi tře­mi sty muži, kteří chlem­ta­li, vás za­chráním a vy­dám ti Mi­dián­ce do ru­kou. Zby­tek voj­s­ka může jít domů.“


Verš v kontexte

6 Tři sta mužů chlem­talo vodu z ruky a všich­ni ostatní si k pi­tí klek­li. 7 Hos­po­din ře­kl Ge­de­o­novi: „S tě­mi tře­mi sty muži, kteří chlem­ta­li, vás za­chráním a vy­dám ti Mi­dián­ce do ru­kou. Zby­tek voj­s­ka může jít domů.“ 8 Ge­de­on tedy po­slal zby­tek Iz­rael­ců do­mů a po­ne­chal si jen těch tři sta mužů. Ti převza­li od zbytku voj­s­ka je­jich záso­by a be­raní ro­hy. Mi­dián­ský tá­bor ležel dole v údo­lí.

späť na Soudců, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Tými tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok os­tat­ný ľud, nech odídu každý na svoje mies­to.

Evanjelický

7 Hos­podin riekol Gide­onovi: S tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim, a vy­dám ti Mid­ján­cov do rúk; všet­ci os­tat­ní nech idú domov.

Ekumenický

7 Hos­podin po­vedal Gideónovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás za­chránim a vy­dám ti Mid­jánčanov do rúk. Os­tat­ní nech odídu každý do svoj­ho domova.

Bible21

7 Hos­po­din ře­kl Ge­de­o­novi: „S tě­mi tře­mi sty muži, kteří chlem­ta­li, vás za­chráním a vy­dám ti Mi­dián­ce do ru­kou. Zby­tek voj­s­ka může jít domů.“

Bible21Soudců7,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček