Bible21Soudců3,1

Soudců 3:1

Toto jsou náro­dy, které Hos­po­din po­ne­chal, aby jimi zkoušel Iz­rael­ce, kteří ne­zaži­li žádný z bo­jů o Kanaán.


Verš v kontexte

1 Toto jsou náro­dy, které Hos­po­din po­ne­chal, aby jimi zkoušel Iz­rael­ce, kteří ne­zaži­li žádný z bo­jů o Kanaán. 2 (Udělal to pro­to, aby iz­rael­ská poko­lení, která nemě­la zkušenost s bo­jem, naučil bo­jovat.) 3 Po­ne­chal tedy pě­tici fi­lištín­ských států a všech­ny Kananej­ce, Si­don­ce a Hivej­ce byd­lící v li­banon­ském po­hoří od hory Baal-her­mon až k Lebo-chamá­tu.

späť na Soudců, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto sú tie národy, ktoré ponechal Hos­podin, aby nimi zkúšal Iz­raela, všet­kých, ktorí ne­poz­nali ni­ktorých vojen kananej­ských,

Evanjelický

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­rael­cov, ktorí ne­poz­nali boje o Kanaán;

Ekumenický

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­raelitov, ktorí ne­poz­nali nijaký boj o Kanaán —

Bible21

1 Toto jsou náro­dy, které Hos­po­din po­ne­chal, aby jimi zkoušel Iz­rael­ce, kteří ne­zaži­li žádný z bo­jů o Kanaán.

Bible21Soudců3,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček