Bible21Soudců21,19

Soudců 21:19

Pak si ale řek­li: „V Šílu je pře­ce Hos­po­di­nova výroční slavnost!“ (Je to se­verně od Bet-elu, východně od silnice vedou­cí z Bet-elu do Še­che­mu a jižně od Le­bo­ny.)


Verš v kontexte

18 Naše dce­ry jim ale za že­ny dát nemůže­me, pro­tože Iz­rael­ci přísaha­li: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!“ 19 Pak si ale řek­li: „V Šílu je pře­ce Hos­po­di­nova výroční slavnost!“ (Je to se­verně od Bet-elu, východně od silnice vedou­cí z Bet-elu do Še­che­mu a jižně od Le­bo­ny.) 20 A tak Ben­jamín­cům po­ra­di­li: „Jdě­te se schovat do vi­nic.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

19 Nuž po­vedali: Hľa, sláv­nosť Hos­podinova býva v Síle z roka na rok, v Síle, ktoré je od sever­nej strany Bét-ela, na východ sln­ka, na ces­te, ktorá ide z Bét-ela hore do Sichema a od južnej ­strany Lebony.

Evanjelický

19 Po­tom po­vedali: Každoročne býva usporiadaná sláv­nosť v Šíle, ktoré leží sever­ne od Bételu a východ­ne od ces­ty, ktorá stúpa z Bételu do Síchemu, a južne od Lébóny.

Ekumenický

19 Po­vedali: Každoročne býva sláv­nosť na počesť Hos­podina v Šíle, ktoré je sever­ne od Bételu a východ­ne od ces­ty, ktorá vy­stupuje z Bételu do Síchemu a južne od Lebóny.

Bible21

19 Pak si ale řek­li: „V Šílu je pře­ce Hos­po­di­nova výroční slavnost!“ (Je to se­verně od Bet-elu, východně od silnice vedou­cí z Bet-elu do Še­che­mu a jižně od Le­bo­ny.)

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček