Bible21Soudců21,17

Soudců 21:17

Říka­li také: „­Ti, kdo se z Ben­jamí­na za­chráni­li, po­tře­bují dě­dice, aby z Iz­rae­le ne­vy­mizel ce­lý kmen.


Verš v kontexte

16 Stařeši­nové obce říka­li: „Co si počne­me s tě­mi, kdo zby­li? Jak jim opatří­me že­ny? Ben­jamín­ské že­ny byly pře­ce vyhlazeny.“ 17 Říka­li také: „­Ti, kdo se z Ben­jamí­na za­chráni­li, po­tře­bují dě­dice, aby z Iz­rae­le ne­vy­mizel ce­lý kmen. 18 Naše dce­ry jim ale za že­ny dát nemůže­me, pro­tože Iz­rael­ci přísaha­li: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!“

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedali: Dedičs­tvo unik­lých t­reba zase dať Benjaminovi, aby nebolo vy­hladené po­kolenie z Iz­raela.

Evanjelický

17 Akoby sa moh­lo za­chovať dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li z Ben­jamín­cov, aby nebol vy­radený ani jeden kmeň z Iz­raela?

Ekumenický

17 Po­vedali: Dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li, bude pat­riť Ben­jamínovi, aby nebol vy­kynožený jeden kmeň z Izraela.

Bible21

17 Říka­li také: „­Ti, kdo se z Ben­jamí­na za­chráni­li, po­tře­bují dě­dice, aby z Iz­rae­le ne­vy­mizel ce­lý kmen.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček