Bible21Soudců21,13

Soudců 21:13

Obec pak po­sla­la k oněm Ben­jamín­cům na Ri­mon­ské skále vzkaz s vy­hlášením mí­ru.


Verš v kontexte

12 Mezi obyva­te­li Jábeš-gi­leá­du se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě ne­po­znaly muže. Ty přive­dli do tá­bo­ra v Šílu v kanaán­ské ze­mi. 13 Obec pak po­sla­la k oněm Ben­jamín­cům na Ri­mon­ské skále vzkaz s vy­hlášením mí­ru. 14 Ben­jamín se tenkrát vrá­til a Iz­rael­ci jim dali že­ny, které ne­cha­li z Jábeš-gi­leá­du naživu. Ne­bylo jich ale dost.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 A celá obec po­slali posols­tvo a hovorili synom Ben­jaminovým, ktorí boli v skale Rim­mone, a vy­hlásili im po­koj.

Evanjelický

13 Celý zbor po­slal po­slov; a hovorili s Ben­jamín­cami, ktorí boli pri skale v Rim­móne, a ponúk­li im mier.

Ekumenický

13 Celá po­spolitosť po­verila po­slov, aby sa poroz­právali s Benjamínovcami, ktorí boli na skale Rim­món a na­vrh­li im mier.

Bible21

13 Obec pak po­sla­la k oněm Ben­jamín­cům na Ri­mon­ské skále vzkaz s vy­hlášením mí­ru.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček