Bible21Soudců19,15

Soudců 19:15

a tak od­boči­li, aby tam přeno­cova­li. Když levi­ta vešel do Gi­be­je, po­sa­dil se na městském pro­stran­ství, ale nikdo je na noc ne­po­zval k sobě do­mů.


Verš v kontexte

14 A tak šli dál. Když při­cháze­li k ben­jamín­ské Gi­be­ji, slun­ce už za­pa­dalo, 15 a tak od­boči­li, aby tam přeno­cova­li. Když levi­ta vešel do Gi­be­je, po­sa­dil se na městském pro­stran­ství, ale nikdo je na noc ne­po­zval k sobě do­mů. 16 A hle, je­den stařík se večer vracel z práce na po­li. Po­cházel z Efraim­ských hor a v Gi­be­ji byd­lel jako přis­těhovalec (místní to­tiž byli Ben­jamín­ci).

späť na Soudců, 19

Príbuzné preklady Roháček

15 Uchýlili sa tedy ta, aby voj­dúc prenocovali v Gibei. A keď vošiel, zo­stal na ulici mes­ta, a nebolo ni­koho, kto by ich bol pojal a prijal do domu, aby prenocovali.

Evanjelický

15 I uchýlili sa, aby prenocovali v Gibei. Keď tam došiel, zo­stal na námes­tí mes­ta, ale nebolo ni­koho, kto by ich prijal do domu na nocľah.

Ekumenický

15 Od­bočili, aby prenocovali v Gibei. Keď ta Lévi­ovec prišiel, zo­stal na námes­tí, lebo nebolo ni­koho, kto by ich prijal na nocľah.

Bible21

15 a tak od­boči­li, aby tam přeno­cova­li. Když levi­ta vešel do Gi­be­je, po­sa­dil se na městském pro­stran­ství, ale nikdo je na noc ne­po­zval k sobě do­mů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček