Bible21Soudců18,12

Soudců 18:12

Táh­li vzhů­ru a utá­boři­li se v Ki­ri­at-jea­ri­mu v Jud­s­ku. (Pro­to se tomu mís­tu západně od Ki­ri­at-jea­ri­mu dodnes říká Ma­chane-dan, Danův tá­bor.)


Verš v kontexte

11 A tak z Co­re­je a Ešt­ao­lu vy­razi­lo šest set mužů z Danova rodu v plné zbro­ji. 12 Táh­li vzhů­ru a utá­boři­li se v Ki­ri­at-jea­ri­mu v Jud­s­ku. (Pro­to se tomu mís­tu západně od Ki­ri­at-jea­ri­mu dodnes říká Ma­chane-dan, Danův tá­bor.) 13 Od­tam­tud pak šli do Efraim­ských hor a do­razi­li až k Mí­kovu do­mu.

späť na Soudců, 18

Príbuzné preklady Roháček

12 A odíduc hore položili sa táborom v Kir­jat-jearíme, v Júdovi. Pre­to na­zvali to mies­to Mach­né-dán a tak sa volá až do tohoto dňa, hľa, hen za Kir­jat-jearímom.

Evanjelický

12 Vy­stúpili a utáborili sa pri Kir­jat-Jeáríme v Jud­sku. Pre­to sa to mies­to do dnešného dňa volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jeárímom.

Ekumenický

12 Nato sa z rodu Dánov­cov z Corey a Eštaólu vy­dalo do boja šesťs­to ozb­rojených mužov.

Bible21

12 Táh­li vzhů­ru a utá­boři­li se v Ki­ri­at-jea­ri­mu v Jud­s­ku. (Pro­to se tomu mís­tu západně od Ki­ri­at-jea­ri­mu dodnes říká Ma­chane-dan, Danův tá­bor.)

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček