Bible21Soudců16,19

Soudců 16:19

Po­tom uspa­la Sam­so­na na klíně a za­vo­la­la něko­ho, ať mu z hlavy oho­lí těch sedm copů. Tak ho ovlád­la a pod­mani­la; jeho sí­la ho opusti­la.


Verš v kontexte

18 Da­li­la po­zna­la, že jí všech­no pro­zra­dil, a tak po­sla­la pro fi­lištín­ské vlád­ce: „Při­jď­te ještě jednou – všech­no mi prozradil!“ Fi­lištínští vlád­ci k ní tedy přiš­li a při­nes­li s se­bou peníze. 19 Po­tom uspa­la Sam­so­na na klíně a za­vo­la­la něko­ho, ať mu z hlavy oho­lí těch sedm copů. Tak ho ovlád­la a pod­mani­la; jeho sí­la ho opusti­la. 20 Vtom za­vo­la­la: „Sam­so­ne, Fi­lištíni jdou na tebe!“ Probudil se ze spánku a ře­kl si: „Z toho se do­stanu jako už to­likrát; setřesu to ze sebe.“ Ne­věděl, že od něj Hos­po­din od­stou­pil.

späť na Soudců, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 A keď ho uspala na svojich kolenách, za­volala človeka a sholila sedem vr­kočov jeho hlavy a začala ho po­korovať. A tak od­išla jeho sila od neho.

Evanjelický

19 Ona ho uspala vo svojom lone a za­volala človeka, ktorý mu ostrihal sedem pramien­kov hlavy. Sam­son začal slab­núť a sila ho opus­tila.

Ekumenický

19 Ona ho uspala vo svojom lone, zvolala jed­ného muža, ktorý mu ostrihal sedem vr­kočov na hlave. Sam­son začal slab­núť a sila ho opus­tila.

Bible21

19 Po­tom uspa­la Sam­so­na na klíně a za­vo­la­la něko­ho, ať mu z hlavy oho­lí těch sedm copů. Tak ho ovlád­la a pod­mani­la; jeho sí­la ho opusti­la.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček