Bible21Soudců14,2

Soudců 14:2

Když se vrá­til, ozná­mil své­mu otci a mat­ce: „Vyhlé­dl jsem si v Timně jednu fi­lištín­skou dívku. Teď mě s ní ožeňte.“


Verš v kontexte

1 Sam­son se­stou­pil do Tim­ny a mezi fi­lištín­ský­mi dív­ka­mi si tam vy­hlé­dl ženu. 2 Když se vrá­til, ozná­mil své­mu otci a mat­ce: „Vyhlé­dl jsem si v Timně jednu fi­lištín­skou dívku. Teď mě s ní ožeňte.“ 3 Otec a matka mu ale řek­li: „Copak se nena­jde že­na ve tvém příbu­zen­stvu ani v ce­lém našem li­du? Pro­č by ses cho­dil ženit k těm ne­obřezaným Filištínům?“ „Tuhle chci,“ od­po­věděl Sam­son ot­ci, „tahle se mi líbí!“

späť na Soudců, 14

Príbuzné preklady Roháček

2 A na­vrátiac sa hore domov oznámil svoj­mu ot­covi a svojej mat­ke a po­vedal: Videl som ženu v Tim­nate, z dcér Filištínov, a tak teraz mi ju vez­mite za ženu.

Evanjelický

2 Keď sa zase vrátil hore, po­vedal svoj­mu ot­covi a mat­ke: Videl som v Tim­ne jed­nu ženu z dcér filištín­skych; vez­mite mi ju za ženu.

Ekumenický

2 Keď sa vrátil domov, oznámil svoj­mu ot­covi a mat­ke: V Timne som videl jed­nu z filištínskych dcér. Tú mi teda vez­mite za ženu.

Bible21

2 Když se vrá­til, ozná­mil své­mu otci a mat­ce: „Vyhlé­dl jsem si v Timně jednu fi­lištín­skou dívku. Teď mě s ní ožeňte.“

Bible21Soudců14,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček