Bible21Soudců12,1

Soudců 12:1

Efrai­mští muži se za­tím seši­kova­li a pře­kroči­li Jordán směrem k Cafo­nu. „Pro­č jsi nás ne­po­zval, abychom šli s te­bou, když jsi táhl do boje pro­ti Amoncům?“ vy­číta­li Jiftachovi. „Za­pálí­me ti dům nad hlavou!“


Verš v kontexte

1 Efrai­mští muži se za­tím seši­kova­li a pře­kroči­li Jordán směrem k Cafo­nu. „Pro­č jsi nás ne­po­zval, abychom šli s te­bou, když jsi táhl do boje pro­ti Amoncům?“ vy­číta­li Jiftachovi. „Za­pálí­me ti dům nad hlavou!“ 2 Jiftach jim od­po­věděl: „Já a můj lid jsme mě­li s Amon­ci těžkou při. Vo­lal jsem vás, ale ne­přiš­li jste mi pro­ti nim na po­moc. 3 Když jsem vi­děl, že mi ne­po­můžete, na­sa­dil jsem vlastní život, vy­táhl jsem pro­ti Amon­cům a Hos­po­din mi je vy­dal do ru­kou. Pro­č jste dnes za mnou přiš­li? Bo­jovat se mnou?“

späť na Soudců, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Vtedy svolajúc sa krikom s­hromaždili sa mužovia Ef­rai­movi a prej­dúc na sever po­vedali Jef­tovi: Prečo si prešiel bojovať proti synom Am­monovým a nás si ne­povolal, aby sme išli s tebou? Spálime tvoj dom i s tebou ohňom.

Evanjelický

1 Ef­rajim­skí mužovia sa po­zvolávali, prešli do Cáfónu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Am­món­com a nás si nezavolal, aby sme išli s tebou? Za­pálime ti dom nad hlavou.

Ekumenický

1 Ef­rajim­skí muži boli po­zvolávaní, prešli do Cáfonu a po­vedali Jef­temu: Prečo si vy­tiahol do boja proti Amónčanom a nás si ne­povolal, aby sme šli s tebou? Pod­pálime ti dom nad hlavou.

Bible21

1 Efrai­mští muži se za­tím seši­kova­li a pře­kroči­li Jordán směrem k Cafo­nu. „Pro­č jsi nás ne­po­zval, abychom šli s te­bou, když jsi táhl do boje pro­ti Amoncům?“ vy­číta­li Jiftachovi. „Za­pálí­me ti dům nad hlavou!“

Bible21Soudců12,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček