Bible21Soudců11,37

Soudců 11:37

Po­tom svého otce požáda­la: „Pro­sím jen o jedno: Pu­sť mě na dva měsíce, ať smím cho­dit po horách a se svý­mi druž­ka­mi pla­kat nad mým panenstvím.“


Verš v kontexte

36 „O­tče můj,“ řek­la mu ona, „­ty jsi dal slovo Hos­po­di­nu? Udě­lej se mnou, co jsi slí­bil – Hos­po­din ti pře­ce do­přál po­mstu nad tvý­mi ne­přá­te­li Amonci.“ 37 Po­tom svého otce požáda­la: „Pro­sím jen o jedno: Pu­sť mě na dva měsíce, ať smím cho­dit po horách a se svý­mi druž­ka­mi pla­kat nad mým panenstvím.“ 38 „Jdi,“ ře­kl jí a pro­pustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svý­mi druž­ka­mi do hor a oplakáva­la své panen­ství.

späť na Soudců, 11

Príbuzné preklady Roháček

37 A ešte povedala svoj­mu ot­covi: Dovoľ, nech sa mi učiní táto vec. Nechaj ma dva mesiace, aby som od­išla a sišla na vr­chy a plakala nad svojím panen­stvom, ja i moje priateľky.

Evanjelický

37 Po­tom po­vedala svoj­mu ot­covi: Do­praj mi ešte toto: Ušet­ri ma ešte dva mesiace; nech odídem do hôr a oplačem svoje panen­stvo, ja i moje priateľky.

Ekumenický

37 Po­tom ot­covi po­vedala: Ušet­ri ma, do­praj mi ešte dva mesiace. Odídem do hôr s priateľkami oplakávať svoje panen­stvo.

Bible21

37 Po­tom svého otce požáda­la: „Pro­sím jen o jedno: Pu­sť mě na dva měsíce, ať smím cho­dit po horách a se svý­mi druž­ka­mi pla­kat nad mým panenstvím.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček