Bible21Soudců11,17

Soudců 11:17

vy­s­la­li po­s­ly k edom­ské­mu krá­li se slovy: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí.‘ Edom­ský král o tom ale ne­ch­těl ani slyšet. Po­sla­li pro­to k moáb­ské­mu krá­li, ale i on je odmí­tl. Iz­rael tedy zůstal v Ká­deši.


Verš v kontexte

16 Na cestě z Egyp­ta Iz­rael pro­cházel pouští až k Rudé­mu moři. Když přiš­li do Ká­deše, 17 vy­s­la­li po­s­ly k edom­ské­mu krá­li se slovy: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí.‘ Edom­ský král o tom ale ne­ch­těl ani slyšet. Po­sla­li pro­to k moáb­ské­mu krá­li, ale i on je odmí­tl. Iz­rael tedy zůstal v Ká­deši. 18 Po­tom se vy­da­li na ces­tu pouští. Vy­hnu­li se edom­ské i moáb­ské ze­mi, obeš­li moáb­s­kou zem z výcho­du a utá­boři­li se na druhé straně po­toka Arnon, aby ne­vstou­pi­li na moáb­ské území – Arnon to­tiž tvořil moáb­s­kou hranici.

späť na Soudců, 11

Príbuzné preklady Roháček

17 Od­tiaľ poslal Iz­rael po­slov ku kráľovi Edoma a po­vedal mu: Do­voľ mi, prosím, žeby som prešiel cez tvoju zem: Ale kráľ Edoma nech­cel počuť. A po­slal i ku kráľovi Moábov­mu. Ale nech­cel ani ten. A tak zostal Iz­rael v Kádeši.

Evanjelický

17 Iz­rael po­slal po­slov k edóm­skemu kráľovi a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť cez tvoju krajinu. Ale kráľ Edómu ho ne­vypočul. Aj k moáb­skemu kráľovi po­slal po­slov, ale ani ten ne­sú­hlasil. Pre­to Iz­rael zo­stal v Kádeši.

Ekumenický

17 vtedy Iz­rael vy­slal po­slov k edómskemu kráľovi s odkazom: Chcel by som prej­sť cez tvoju krajinu. Edóm­sky kráľ však o tom nech­cel ani počuť. Aj k moábskemu kráľovi vy­slali po­slov, no ani on im to ne­povolil. Pre­to Iz­rael zo­stal v Kádeši.

Bible21

17 vy­s­la­li po­s­ly k edom­ské­mu krá­li se slovy: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí.‘ Edom­ský král o tom ale ne­ch­těl ani slyšet. Po­sla­li pro­to k moáb­ské­mu krá­li, ale i on je odmí­tl. Iz­rael tedy zůstal v Ká­deši.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček