Bible21Soudců11,12

Soudců 11:12

Po­tom Jiftach vy­s­lal k amon­ské­mu krá­li po­s­ly se zprávou: „Co pro­ti mně máš, že jsi při­táhl na­padnout mou zem?“


Verš v kontexte

11 Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho us­tanovil za vůd­ce a ve­li­te­le. Všech­ny své podmínky pak zopa­koval před Hos­po­di­nem v Micpě. 12 Po­tom Jiftach vy­s­lal k amon­ské­mu krá­li po­s­ly se zprávou: „Co pro­ti mně máš, že jsi při­táhl na­padnout mou zem?“ 13 Amon­ský král jim od­po­věděl: „To, že Iz­rael na cestě z Egyp­ta za­bral mou zem od Arno­nu k Jaboku až po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!“

späť na Soudců, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­tom po­slal Jef­ta po­slov ku kráľovi synov Am­monových s od­kazom: Čo ja mám s tebou, že si prišiel ku mne, aby si bojoval proti mojej zemi?

Evanjelický

12 Jef­te po­slal po­slov k am­món­skemu kráľovi a od­kázal mu: Čo my máme medzi sebou, že si prišiel ku mne na­pad­núť moju krajinu?

Ekumenický

12 Po­tom Jef­te vy­slal po­slov ku kráľovi Amónčanov s odkazom: Čo máš proti mne, že si prišiel vojen­sky na­pad­núť moju krajinu?

Bible21

12 Po­tom Jiftach vy­s­lal k amon­ské­mu krá­li po­s­ly se zprávou: „Co pro­ti mně máš, že jsi při­táhl na­padnout mou zem?“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček