Bible21Sofoniáš1,2

Sofoniáš 1:2

„S­metu z po­vrchu země dočis­ta všechno, praví Hos­po­din.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Sofo­niáš, syn Kuši­ho, syna Geda­liášova, syna Ama­ri­ášova, syna Eze­chiášova, za vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova. 2 „S­metu z po­vrchu země dočis­ta všechno, praví Hos­po­din. 3 Smetu lidi i dobytek, smetu ne­bes­ké ptáky i mořské ryby – všech­na po­horšení spo­lu s ničemy! Vyhladím z po­vrchu země samo lidstvo, praví Hos­po­din.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Od­pratať, áno, od­pracem všet­ko s po­vr­chu zeme, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

2 Dočis­ta zmetiem všet­ko zo zeme - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

2 Dočis­ta od­stránim zo zem­ského po­vr­chu všet­ko — znie výrok Hos­podina.

Bible21

2 „S­metu z po­vrchu země dočis­ta všechno, praví Hos­po­din.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček