Bible21Skutky5,11

Skutky 5:11

Na ce­lou církev i na všech­ny, kdo to slyše­li, teh­dy padla ve­liká bázeň.


Verš v kontexte

10 Ihned se mu skáce­la mrt­vá k no­hám. Když mladíci veš­li, nalez­li ji mrt­vou, a tak ji vy­nes­li a po­chova­li ve­dle jejího muže. 11 Na ce­lou církev i na všech­ny, kdo to slyše­li, teh­dy padla ve­liká bázeň. 12 Ruka­ma apošto­lů se mezi lid­mi dělo mno­ho divů a zá­zraků a všich­ni spo­lu svorně trávi­li čas v Šalo­mou­nově slou­poví.

späť na Skutky, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 A prišla veliká bázeň na celú cir­kev a na všet­kých, ktorí to počuli.

Evanjelický

11 Ale na celý cir­kev­ný zbor a na všet­kých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň.

Ekumenický

11 Celej cir­kvi a všet­kých, čo o tom počuli, zmoc­nil sa veľký strach.

Bible21

11 Na ce­lou církev i na všech­ny, kdo to slyše­li, teh­dy padla ve­liká bázeň.

Bible21Skutky5,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček