Bible21Skutky2,41

Skutky 2:41

Ti, kdo ochotně při­ja­li jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připo­ji­lo oko­lo tří tisíc li­dí.


Verš v kontexte

40 Do­svědčoval to ještě mno­ha jiný­mi slovy a vy­zýval je: „Zachraň­te se z to­ho­to zvráceného pokolení!“ 41 Ti, kdo ochotně při­ja­li jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připo­ji­lo oko­lo tří tisíc li­dí. 42 Zůstáva­li v apoštolském učení a ve spo­lečen­ství, v lámání chle­ba a v mod­lit­bách.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

41 A tak tí, ktorí ochot­ne prijali jeho slovo, dali sa po­krs­tiť, a pri­pojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší.

Evanjelický

41 A tí, čo ochot­ne prijali jeho slová, dali sa po­krs­tiť; i pri­pojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.

Ekumenický

41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli po­krs­tení a v ten deň sa pri­dalo k nim asi tritisíc duší.

Bible21

41 Ti, kdo ochotně při­ja­li jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připo­ji­lo oko­lo tří tisíc li­dí.

Bible21Skutky2,41

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček