Bible21Skutky1,9

Skutky 1:9

Po těch slovech byl před je­jich zra­ky vzat vzhů­ru a zmizel jim z očí v ob­la­ku.


Verš v kontexte

8 Při­jmete ale moc Du­cha svatého při­cházejícího na vás a bu­dete mý­mi svědky v Je­ruzalémě, v ce­lém Jud­s­ku, v Sa­maří a až na ko­nec světa.“ 9 Po těch slovech byl před je­jich zra­ky vzat vzhů­ru a zmizel jim z očí v ob­la­ku. 10 Za­tím­co se upřeně díva­li, jak od­chází do ne­be, hle, přistou­pi­li k nim dva muži v bílém rou­chu

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď to po­vedal, zdvi­hnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho ob­lak a v­zal zpred ich očí.

Evanjelický

9 Len čo to po­vedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a ob­lak vzal im Ho spred očí.

Ekumenický

9 Po tých­to slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal ob­lak z dohľadu.

Bible21

9 Po těch slovech byl před je­jich zra­ky vzat vzhů­ru a zmizel jim z očí v ob­la­ku.

Bible21Skutky1,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček