Bible21Římanům3,5

Římanům 3:5

Když ale naše ne­pravost dokazuje Boží sprave­dlnost, co na to řekne­me? Není Bůh (lid­s­ky řečeno) ne­sprave­dlivý, když nás trestá svým hněvem?


Verš v kontexte

4 V žádném případě! Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude prav­do­mluvný. Jak je psáno: „Ve svých výro­cích bu­deš ospravedlněn, ve svém sou­du bu­deš vítězem.“ 5 Když ale naše ne­pravost dokazuje Boží sprave­dlnost, co na to řekne­me? Není Bůh (lid­s­ky řečeno) ne­sprave­dlivý, když nás trestá svým hněvem? 6 V žádném případě! Vž­dyť jak by po­tom Bůh sou­dil svět?

späť na Římanům, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale ak naša ne­spraved­livosť len do­kazuje spraved­livosť Božiu, čo po­vieme? Či nie je po­tom Bôh ne­spraved­livý, ktorý ne­sie na nás hnev? (Po ľud­sky hovorím).

Evanjelický

5 Keď však naša ne­právosť Božiu spravod­livosť do­kazuje, čo po­vieme? Či Boh nie je ne­spravod­livý - po ľud­sky hovorím - keď uvaľuje svoj hnev?

Ekumenický

5 Ak však naša ne­spravod­livosť dáva vy­nik­núť Božej spravod­livos­ti, čo na to po­vedať? Či Boh nie je ne­spravod­livý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľud­ského zmýšľania.

Bible21

5 Když ale naše ne­pravost dokazuje Boží sprave­dlnost, co na to řekne­me? Není Bůh (lid­s­ky řečeno) ne­sprave­dlivý, když nás trestá svým hněvem?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček