Bible21Římanům16,26

Římanům 16:26

ale nyní je zje­veno, a pod­le nařízení věčného Boha je skrze pro­ro­cká Písma ozná­meno všem národům k po­s­lušnosti ví­ry –


Verš v kontexte

25 To­mu, který má moc vás po­sí­lit pod­le mého evange­lia a kázání Ježíše Krista, pod­le zje­vení tajem­ství, které bylo po věčné ča­sy skryto, 26 ale nyní je zje­veno, a pod­le nařízení věčného Boha je skrze pro­ro­cká Písma ozná­meno všem národům k po­s­lušnosti ví­ry – 27 je­diné­mu moud­ré­mu Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen.

späť na Římanům, 16

Príbuzné preklady Roháček

26 ale zjaveného teraz a oznámeného skr­ze proroc­ké pís­ma podľa nariadenia večného Boha cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami -

Evanjelický

26 teraz však zjaveného na roz­kaz večného Boha skr­ze proroc­ké pís­ma, oznámeného všet­kým národom, aby boli po­slušné vo viere:

Ekumenický

26 jemu jedinému múd­remu Bohu, skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

Bible21

26 ale nyní je zje­veno, a pod­le nařízení věčného Boha je skrze pro­ro­cká Písma ozná­meno všem národům k po­s­lušnosti ví­ry –

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček