Bible21Ozeáš1,1

Ozeáš 1:1

Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Ozeáš, syn Beéri­ho, za vlá­dy jud­ských králů Uziáše, Jo­ta­ma, Achaze a Eze­chiáše a za vlá­dy iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Ozeáš, syn Beéri­ho, za vlá­dy jud­ských králů Uziáše, Jo­ta­ma, Achaze a Eze­chiáše a za vlá­dy iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova. 2 Zde za­číná Hos­po­di­nova řeč skrze Ozeáše. Hos­po­din Ozeášovi ře­kl: „Jdi, vez­mi si ženu od­danou smil­stvu a bu­deš s ní mít dě­ti ze smil­stva. Tato země to­tiž opusti­la Hos­po­di­na jako smilná nevěstka.“ 3 A tak šel a oženil se s Go­me­rou, dce­rou Di­blai­movou. Ta pak poča­la a po­ro­di­la mu sy­na.

späť na Ozeáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Hozeášovi, synovi Bériho, za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových a za dní Jeroboáma, syna Jo­asa, kráľa Iz­raelov­ho.

Evanjelický

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Ozeášovi, synovi Beériho, za čias jud­ských kráľov Uziju, Jótáma, Áchaza a Chiz­kiju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Joášov­ho.

Ekumenický

1 Slovo Hos­podina, ktoré pre­hovorilo k Ozeášovi, synovi Bériho, v období jud­ských kráľov Uzziju, Jótama, Acháza a Chiz­kiju a v čase iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Jóašov­ho.

Bible21

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Ozeáš, syn Beéri­ho, za vlá­dy jud­ských králů Uziáše, Jo­ta­ma, Achaze a Eze­chiáše a za vlá­dy iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova.

Bible21Ozeáš1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček