Bible21Numeri3,4

Numeri 3:4

Nádab a Abi­hu však bez­dětní zemře­li před Hos­po­di­nem, když na pouš­ti Si­naj před Hos­po­di­nem obětova­li ne­pa­třičný oheň. Pro­to spo­lu se svým ot­cem Áro­nem ko­na­li kněžs­kou službu Ele­azar a Ita­mar.


Verš v kontexte

3 to jsou jmé­na Áro­nových synů, po­mazaných kněží po­věřených ke kněžské službě. 4 Nádab a Abi­hu však bez­dětní zemře­li před Hos­po­di­nem, když na pouš­ti Si­naj před Hos­po­di­nem obětova­li ne­pa­třičný oheň. Pro­to spo­lu se svým ot­cem Áro­nem ko­na­li kněžs­kou službu Ele­azar a Ita­mar. 5 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi:

späť na Numeri, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A Nádab a Abíhu zo­mreli pred Hos­podinom, keď obetovali cudzí oheň pred Hos­podinom na púšti Sinai. A ne­mali synov. Pre­to konal kňaz­skú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svoj­ho ot­ca.

Evanjelický

4 Avšak Nádáb a Abíhú zo­mreli pred Hos­podinom, keď na Sinaj­skej púšti obetovali pred Hos­podinom ne­prís­lušný oheň. Keďže ne­mali synov, kňaz­skú službu vy­konával Eleázár a Ítámár v prítom­nos­ti svoj­ho otca Árona.

Ekumenický

4 Nádab a Abíhu zo­mreli pred Hos­podinom, keď na Sinaj­skej púšti prinies­li pred Hos­podina cudzí oheň. Ne­mali synov. Kňaz­skú službu vy­konávali teda Eleazár a Ítamar v prítomnosti svoj­ho otca Árona.

Bible21

4 Nádab a Abi­hu však bez­dětní zemře­li před Hos­po­di­nem, když na pouš­ti Si­naj před Hos­po­di­nem obětova­li ne­pa­třičný oheň. Pro­to spo­lu se svým ot­cem Áro­nem ko­na­li kněžs­kou službu Ele­azar a Ita­mar.

Bible21Numeri3,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček